Działania GAZ-SYSTEM S.A.
 

 

Harmonogram działań GAZ-SYSTEM S.A. w ramach kampanii społecznej – Prewencja Wypadkowa

 

Planowany czas realizacji działań: marzec – listopad 2012 r.

1. Cykl seminariów pt. „Aspekt bhp we współpracy z podwykonawcami” 

Seminaria skierowane do podwykonawców, wykonujących prace gazoniebezpieczne na rzecz GAZ-SYSTEM S.A   
Miejsce: siedziby Oddziałów GAZ-SYSTEM S.A. 
Termin:  marzec – listopad 2012 r. 

2. Seminarium  dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej poświęcone wymaganiom dla środków przeznaczonych do stosowania do prac w strefach zagrożenia wybuchem 

Seminarium skierowane do producentów, dystrybutorów środków ochron indywidualnych 
Miejsce: siedziba Centrali Spółki GAZ-SYSTEM S.A  w Warszawie 
Termin: 16 kwiecień 2012 r. 

3. Seminarium  pt: „Rola związków zawodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy”, 

Miejsce: siedziba Centrali Spółki GAZ-SYSTEM S.A  w Warszawie i oddziały (telekonferencja) 
Termin: 4 lipca 2012 r. 

4.  I Ogólnopolska konferencja pt. „Prewencja wypadkowa w gazownictwie” 

Konferencja skierowana jest do firm branży gazowniczej 
Termin: 23-24 maj 2012 r., Krasiczyn 

5. I zawody z pierwszej pomocy o Puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A 

Termin: wrzesień 2012 r. 

6. II edycja konkursu plastycznego „Pracuj bezpiecznie” dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A 

Termin: wrzesień – listopad 2012 r. 

7. Konkurs wiedzy bhp i ppoż. dla pracowników GAZ-SYSTEM S.A. 

Termin: październik 2012 r.