Harmonogram działań kampanii

 LUTY

6 luty 2012 r., Gdańsk
Seminarium dla pracowników Stabilator Sp. z o.o. - inauguracja kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”
16 luty 2012 r., Poznań
Seminarium zespołu tematycznego GAZOWNICTWO organizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. dla przedstawicieli innych firm gazowniczych w sprawie aspektów bhp we współpracy z podwykonawcami
17 lutego 2012 r., Gdańsk
Seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie”
24 luty 2012 r., Bartoszyce
Bezpłatne szkolenie dotyczące bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości

 


 

MARZEC
14 marzec 2012 roku, Hotelu Lamberton w Ołtarzewie k. Warszawy
Seminarium pt. „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”.
15 marzec 2012 r., Tarnów
Seminarium „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”
16 marzec 2012 r., Rzeszów
Konferencja pt. „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”
22 marca 2012 r., Olsztyn
Seminarium pt: „Ograniczanie wypadków przy pracy”
30 marzec 2012 r., Zielona Góra
Konferencja pt. „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”

 


 

KWIECIEŃ
3 kwiecień 2012 r.
Termin zajęty

12 kwiecień 2012 r.
Termin zajęty

16 kwiecień 2012 r., Warszawa
Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej poświęcone wymaganiom dla środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania do prac w strefach zagrożenia wybuchem

20 kwiecień 2012 r., Ostrołęka
Spotkanie Inspektorów BHP z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A . z dziećmi z Zespołu Szkół nr 4 w Ostrołęce 

26 kwiecień 2012 r., Poznań
Seminarium „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”

 


 

MAJ

8 maja 2012 r., Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Zachodniej
Spotkanie Inspektorów BHP z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A . z dziećmi ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej 

9-11 maj 2012 r., Rabka
Seminarium dla społecznych i zakładowych inspektorów pracy nt. „Prewencja wypadkowa w górnictwie” - organizator: KHW S.A.

14 maja 2012 r. godz. 16:00, Dom Technika NOT w Ostrołęce
Seminarium „Bezpieczeństwo pracy na budowie – praca na wysokości"

15 maja 2012 r., Szkoła podstawowa w Olszewie Borkach
Spotkanie Inspektorów BHP z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A . z dziećmi ze szkoły podstawowej w Olszewie Borkach 

15-17 maj 2012 r.
Termin zajęty

16-18 maja 2012 r., Zabuże
Szkolenie-seminarium dla pracowników służb bhp z firm, w których wykonywane są prace związane z istotnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

20 maja-20 czerwca 2012 r., Olsztyn
Konkurs plastyczny pt.: "Działania zapobiegające wypadkom przy pracy"

23-24 maj 2012 r., Krasiczyn
Ogólnopolska konferencja pt. „Prewencja wypadkowa w gazownictwie”

25 maja 2012 r., Kurzętnik
 Seminarium „Bezpieczeństwo podczas podróży służbowych” 

29-30 maj 2012 r., Ożarów 
Konferencja podsumowująca kampanię Grupy Ożarów S.A. na rzecz bezpieczeństwa pracy podwykonawców

 


 

CZERWIEC

11 czerwca 2012 r. godz. 16:00, Dom Technika NOT w Ostrołęce

Seminarium „Bezpieczeństwo pracy na budowie – praca w wykopach”

19 czerwca 2012 r.,  Ostrołeka
Konferencja szkoleniowa pt. „Prawne aspekty ochrony pracy”

25 czerwca 2012 r. godz. 16:00, Dom Technika NOT w Ostrołęce
Warsztaty z instruktażem dla użytkowników środków chroniących przed upadkiem z wysokości

 


 

LIPIEC

3 lipca 2012 r.
„Zdarzenia potencjalnie wypadkowe” – pogadanka dla pracowników Expom S.A.

4 lipca 2012 r., Warszawa
Seminariam pt: „Rola związków zawodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy”

SIERPIEŃ

3 sierpnia 2012 r., Wigry
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

28 sierpnia 2012 r., Nowy Sącz
Konferencja: "Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”

 


 

WRZESIEŃ

7 wrzesień 2012 r., Olsztyn
Piknik Edukacyjny

11 września 2012 r., Gorzów Wlkp.
Bezpłatne szkolenie "Motywowanie pracowników do bezpiecznej pracy" 
Organizator: firmę MIRP SZKOLENIA DORADZTWO Rafał Peryt

20-21 września 2012 r.
Termin zajęty

13 wrzesień 2012 r., Gdańsk
I Konferencja "Moja Bezpieczna Firm"

18-20 września 2012 r., Siemiatycze
I Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.

19 września 2012 r., Kętrzyn
Seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach

28-30 września 2012 r., Zwartowo
Regionalne Seminarium "Bezpieczeństwo Maszyn i Człowieka w Środowisku Pracy"

wrzesień 2012 r., Dom Technika NOT w Ostrołęce
Seminarium „Ryzyko zawodowe związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych”

wrzesień 2012 r., Ostrołeka
Prezentacja „dobrych praktyk z zakresu bhp”

 


 

PAŹDZIERNIK

18 października 2012 r., Wałbrzych
Konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”

19 październik 2012 r., Kalisz
Porad Eksperta ds. BHP w ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kaliszu (15-19 października 2012 r.).

23 października 2012 r.
termin zajęty

październik 2012 r., Ostrołeka
Wizyty techniczne w przedsiębiorstwach

 


 

LISTOPAD

13-14 listopada 2012 ., Legnica
Konferencja

22-23 listopada 2012 r., Wrocław
Konferencja pt.: "Prewencja wypadkowa w przemyśle spożywczym"