Jak zostać partnerem kampanii

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KAMPANII

Aby zostać partnerem kampanii społecznej należy:

  • zaplanować i zorganizować własne przedsięwzięcia w ramach kampanii - pod hasłem kampanii, pod patronatem Instytutu
  • aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach kampanii organizowanych przez CIOP-PIB lub innych partnerów - udział merytoryczny lub organizacyjny
  • przesłać do Instytutu oficjalne zgłoszenie do udziału w kampanii PREWENCJA WYPADKOWA (list lub mail) zawierające:

1/ informacje na temat planowanego udziału w ramach kampanii (rodzaj przedsięzięćia, tytuł, data, miejsce),

2/ informację na temat adresatów planowanych dzialan - m.in.:
- pracownicy
- wybrana grupa pracowników
- kierownictwo firmy
- podwykonawcy
- współpracownicy
- podwykonawcy
- ludność lokalna
- inna wybrana grupa

3/ prosbe o patronat Instytutu nad tym przedsięwzieciem (jeżeli organizator sobie tego życzy)

4/ prośbę o zgodę na wykorzystywanie logo CIOP-PIB oraz logo kampanii w materialach informacyjnych i promocyjnych na temat tego przedsięwziecia (jezeli organizator bedzie chciał wykorzystywać w takich materiałach logo CIOP jako patrona przedsięwzięcia oraz logo kampanii).

Co zyskuje partner kampanii?

  • promocję firmy jako partnera kampanii w serwisie internetowym kampanii - wraz odnosnikiem do strony internetowej
  • informację o firmie w informacjach prasowych dotyczących kampanii
  • podstronę na temat zorganizowanego przedsięwzięcia (wraz ze zdjęciami) w serwisie internetowym kampanii
  • informację o firmie w publikacji prasowej podsumowującej kampanię
  • informację o firmie jako organizatorze przedsięwzięcia w ulotce informacyjnej o kampanii
  • możliwość przekazania materiałów informacyjnych firmy uczestnikom przedsięwzięcia
  • dyplom z podziękowaniem dla Partnera kampanii społecznej - wręczony podczas uroczystości zakończenia kampanii na koniec roku


Fot: Partnerzy kampanii społecznej 2011 pn. "Bezpieczne miejsce pracy" podczas uroczystości wręczenia  dyplomów

Szczególowe informacje: Agnieszka Szczygielska, tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl.