Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy"

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Akcja pt.: "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" dla pracowników NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o.W okresie sierpień-wrzesień 2011 r. NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o.  jako partner kampanii spolecznej "Bezpieczne miejsce pracy" przeprowadzi akcję pt.: "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy", w której wezmą udział reprezentanci każdego stanowiska pracy w firmie.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”. Jego celem jest aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w firmie.

W ramach akcji przewidziano:

  • szkolenie z zakresu metodyki oceny ryzyka zawodowego
  • dokonanie przez pracowników oceny ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy
  • aktualizację oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem wniosków zebranych w wyniku oceny ryzyka przeprowadzonej przez pracowników
  • oznaczenie dodatkowymi znakami ostrzegawczymi miejsc, które w ocenie pracowników mogą stwarzać szczególne zagrożenie
  • zapoznanie wszystkich pracowników z zaktualizowaną oceną ryzyka zawodowego.