Adresaci kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Działania organizowane w ramach kampanii są kierowane do:

  • pracowników i pracodawców z wybranych sekcji gospodarki m.in.: z budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, górnictwa, transportu, handlu oraz edukacji
  • pracowników służby bhp
  • producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
  • przedstawicieli jednostek edukacyjnych (ośrodków szkoleniowych) prowadzących kształcenie w zakresie bhp,
  • przedstawicieli firm doradczych z zakresu bhp,
  • przedstawicieli wydawnictw oferujących pomoce przydatne w działaniach z zakresu bhp
  • przedstawicieli mediów tematycznych wspierających kampanię.