Cele kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"


Cele kampanii:

  • zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń