Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Pogadanka Expom

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

„Zdarzenia potencjalnie wypadkowe” – pogadanka dla pracowników Expom S.A.

 

W ramach kampanii „Prewencja wypadkowa” zostało zrealizowane kolejne z działań firmy EXPOM S.A. Firma zorganizowała pogadanki z pracownikami, których tematem były „Zdarzenia potencjalnie wypadkowe”. Jest to kolejne działanie podjęte w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB.

Pogadanki z pracownikami, których tematem były „Zdarzenia potencjalnie wypadkowe” wpisały się w jeden z celów szczegółowych kampanii, tj. podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu przeciwdziałania wypadkom.

W trakcie spotkań, prowadzonych przez Głównego Specjalistę ds. BHP, Krzysztofa Wrzosek, omówione zostały poszczególne etapy postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Począwszy od zgłaszania zagrożenia w formie ustnej lub z wykorzystaniem specjalnego formularza, który to może zostać przekazany służbie BHP osobiście lub za pośrednictwem tzw. „skrzynki BHP”, poprzez rejestrację i analizę zdarzeń, podjęcie działań zapobiegawczych, a na przekazaniu podziękowania pracownikowi wraz z informacją zwrotną dotyczącą podjętych działań kończąc.  

Podczas wdrażania Systemu Zarządzania BHP zaprojektowany został plakat nawiązujący do zagrożeń występujących podczas pracy oraz nawołujący do ich zgłaszania. Plakat zawiera również motto przewodnie SZ BHP - „Bądź odpowiedzialny. Dbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy, którym powinni kierować się wszyscy nasi pracownicy na wszystkich szczeblach hierarchii.  

Z pracownikami omówiono również relację zdarzeń wypadkowych w oparciu o piramidę zdarzeń wypadkowych. Podkreślone zostało znaczenie reagowania przez pracowników na niebezpieczne sytuacje podczas pracy. Natomiast podczas spotkania z kadrą kierowniczą zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie bezpiecznych nawyków pracy poprzez aktywne zachowanie kadry kierowniczej oraz jej postawę wobec bezpiecznego zachowania pracowników.

Na zakończenie przypomniano zasady bezpiecznej pracy w formie „ZAWSZE stosuj …” oraz    „NIGDY nie  …”.

 

Kontakt dla mediów
Kamila Górecka-Kirwiel
PR MANAGER
Expom S.A.
Tel.  501 611 648
e-mail: kamila.gorecka@expom.pl