Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, seminarium Expom

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Seminarium „Bezpieczeństwo podczas podróży służbowych” dla pracownikóe firmy EXPOM S.A.

 

W dniu 25 kwietnia odbyło się pierwsze z zaplanowanych przez Expom S.A. działań w ramach kampanii – seminarium „Bezpieczeństwo podczas podróży służbowych” zorganizowane zostało  z okazji „Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Uczestników seminarium przywitał Prezes Zarządu Expom S.A., Jacek Banach. Pierwszym z prelegentów była Mirosława Paśko , specjalista medycyny pracy. Paśko przedstawiła  uczestnikom spotkania zmiany jakie zaszły w 2011r. w zakresie profilaktycznych badaniach pracowników prowadzących służbowe auto. Omówiła ona również zasadność przeprowadzania badań psychotechnicznych oraz okulistycznych kierowców.  Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przypomniał instruktor nauki jazdy, Kazimierz Chorzelewski. Następnie, główny specjalista ds. BHP w Expom S.A., Krzysztof Wrzosek,  omówił przyczyny i skutki wypadków komunikacyjnych, zwracając szczególną uwagę na udział w nich właśnie kierowców flotowych.  Ostatnim z punktów seminarium był pokaz udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych przeprowadzony przez uczennice ze szkolnego koła PCK z gimnazjum w Kurzętniku. Wszystkie czynności wykonywane przez dziewczęta były omawiane przez instruktora pierwszej pomocy PCK w Nowym Mieście Lubawskim, Halinę Kleinowską.  

Na zakończenie seminarium pracownicy Expom S.A., którym przypisane są auta służbowe, otrzymali dodatkowe wyposażenie w postaci profesjonalnej apteczki pierwszej pomocy, kamizelki ostrzegawczej oraz linki holowniczej. Prelegenci z rąk Jacka Banacha, Prezesa Zarządu Expom S.A. otrzymali pisemne podziękowania za podzielenie się z uczestnikami seminarium swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z tematyką spotkania.

Podczas seminarium wywiązał się bardzo ożywiona dyskusja. Przebiegała ona przy współudziale zaproszonych gości, którymi byli, Daniel Wiśniewski z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkomisarz Krzysztof Grugiel wraz z z-cą podkomisarzem Waldemarem Bartnickim z Komendy Powiatowej Policji.


fot. Expom S.A.