Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konferencja szkoleniowa pt. „Prawne aspekty ochrony pracy”

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” w dniu 19 czerwca 2012 r. w Domu Technika NOT w Ostrołęce odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Prawne aspekty ochrony pracy”, zorganizowana przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce przy współudziale Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce.  

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Prokuratur Rejonowych w Ostrołęce, Wyszkowie, Pułtusku, Ostrowi Maz., Przasnyszu, Państwowej Inspekcji Pracy z Oddziału w Ostrołęce, Komend Powiatowych Policji z Przasnysza, Makowa Maz., Pułtuska, Ostrołęki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ostrołęce.  Witając zebranych, konferencję otworzył p. Wojciech Zając Prezes Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce.  Realizując program konferencji obejmujący:

  • Informację Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce o realizacji wytycznych Prokuratora Generalnego i Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, w kontekście współpracy z Państwową Inspekcją Pracy na terenie okręgu ostrołęckiego zaprezentowaną przez p. Andrzeja Rowickiego, Kierownika Działu Nadzoru w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.
  • Promocję bezpieczeństwa pracy w działaniach Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce zaprezentowaną przez p. Kazimierza Łoniewskiego, Członka Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce.
  • Problematykę przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zaprezentowaną przez p. Andrzeja Rowickiego, Kierownika Działu Nadzoru w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.
  • Tryb i zasady prowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy postępowań kontrolnych zaprezentowane przez p. Małgorzatę Wilemską, Kierownika Oddziału PIP w Ostrołęce.

W merytorycznej dyskusji obejmującej problematykę współdziałania w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową szczególna uwagę zwrócono na respektowanie praw pracowniczych oraz zapewnienie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.  

Wskazywano na potrzebę ciągłego prowadzenia i doskonalenia działań w zakresie prewencji wypadkowej, a także zwrócono uwagę na kwestie dotyczące mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.  Jednocześnie dostrzeżono potrzebę kontynuacji tej formy współpracy w celu podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy.