Patronaty
 
 

Patronaty:

  • Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja  Pracy
  • Zakład Ubezpieczeń  Społecznych
  • Ogólnopolskie Porozumienie  Związków Zawodowych
  • Forum Związków  Zawodowych
  • Polska Konfederacja  Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
  • Business Centre Club
  • Forum  Odpowiedzialnego Biznesu