Cele kampanii

 

  1. Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia.
  2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka

 

 

Plakat wybrany na wystawę pokonkursową w 17. edycji konkursu

na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Kultura pracy”.

Autor: Agnieszka Hańcza