Co w ramach kampanii

 

W ramach udziału w kampanii partnerzy kampanii mogą organizować:
  1. Działania edukacyjne skierowane DO MŁODYCH PRACOWNIKÓW, dotyczące bezpieczeństwa pracy i zdrowego stylu życia,
  2. Przedsięwzięcia informacyjne i promocyjne skierowane DO MŁODYCH PRACOWNIKÓW, dotyczące bezpieczeństwa pracy i zdrowego stylu życia,
  3. Przedsięwzięcia informacyjne i promocyjne skierowane do pracowników i pracodawców, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia młodych pracowników,
  4. Konkursy i zawody DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy i zdrowego stylu życia,
  5. Konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia młodych pracowników,
  6. Konferencje, seminaria i spotkania dotyczące bezpiecznych metod pracy młodych pracowników i programów wspierających adaptację zawodową młodych osób.