DZIAŁANIA KAMPANII

 

Konferencja "Bezpieczni na starcie"

28 kwietnia 2017 r., Kalisz

Organizatorzy: OSPS BHP, CIOP-PIB oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu

 

Konferencja „Bezpiecznie od początku”

8 czerwca 2017 r., Leksand (Szwecja)

Organizatorzy: ZG OSPS BHP oraz EJENDALS AB – CIOP-PIB

 

Warsztaty  edukacyjne dla pracowników pt. “Bezpiecznie od początku”

27 czerwca 2017 r., Starogard Gdański

Organizator: Polpharma

 

Konferencja „Bezpiecznie od początku”

8 września 2017 r., Olsztyn

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Olsztynie i współorganizatorzy

 

Seminarium pn. „Bezpiecznie od początku”

19-21 września 2017 r., Zakopane

Organizator: Karpacki Oddział Straży Granicznej, we współpracy z CIOP-PIB

 

I PODKARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”

13 października 2017 r.

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Rzeszowie i współorganizatorzy

 

Konferencja pt. „Bezpiecznie od początku”

6 listopada 2017 r., Elbląg

Organizator: Grupę Żywiec S.A. Browar w Elblągu we współpracy z CIOP-PIB

 

Konferencji pt.: "Bezpiecznie od początku na budowie"

24 listopada 2017 r., Gdańsk

Organizatorzy: OSPS BHP oddział w Gdańsku i współorganizatorzy

 

Konferencji pt.: "Bezpiecznie od początku na budowie"

24 listopada 2017 r., Bartoszyce

Organizatorzy: Ośrodek Szkolenia Ustawicznego w Bartoszycach we współpracy z CIOP-PIB