Dzień BHP w Cemex Polska Sp. z o.o. Wytwórni Betonu Towarowego w Warszawie

 

Kierujący Wytwórniami Betonu Towarowego w Warszawie, pod przewodnictwem Dyrektora, Pana Waldemara Michalskiego, zorganizowali Dzień BHP dla pracowników, podwykonawców, kontrahentów i ich rodzin pod hasłem „Chroń oczy”.  W przedsięwzięciu, które zorganizowano w dniu 13 czerwca 2015 r. wzięło udział ponad 160 osób.

Motyw przewodni Chroń oczy – źródła inicjatywy

Z przeprowadzonej wśród pracowników i zleceniobiorców ankiety w związku z inicjatywami zdrowotnymi, wynikało m.in., że wielu pracowników jest zainteresowanych spotkaniem z okulistą. W ankietach zdarzały się też uwagi dotyczące konieczności stosowania ochron oczu, np. ograniczyć noszenie okularów ochronnych do minimum (tzn. tylko przy styczności z betonem).
Ponadto w czasie audytów bezpieczeństwa nadal zdarza się, że pracownicy i zleceniobiorcy nie stosują ochron oczu i twarzy. Pracownicy zgłaszają dyskomfort w związku z używaniem środków ochrony oczu.

Wdrożenie działań w trakcie Dnia Bezpieczeństwa

W związku ze zbliżającym się dniem bezpieczeństwa i zdrowia wdrożono następujące działania:

 • na zaproszeniach i plakatach umieszczono hasło „Chroń oczy” jako motyw przewodni imprezy,
 • zorganizowano wykład okulisty,
 • rozwieszono na terenie wytwórni kilkanaście plakatów z motywem oczu oraz obrazujących skutki wypadków,
 • przygotowano grę (kalambury) z nagrodami dla uczestników.

    

Wykład z okulistą

W czasie wykładu lekarz okulista mówiła o profilaktyce chorób oczu, o pierwszych symptomach choroby, o zachowaniach negatywnie wpływających na narząd wzroku. W czasie spotkania pani doktor obaliła też mity krążące wśród pracowników na temat szkodliwości użytkowania okularów ochronnych ( okulary ochronne wpływają na zaburzenia błędnika, powodują choroby oczu, niedowidzenie itd.). Zwróciła uwagę na konieczność utrzymywania okularów w czystości i dobrym stanie technicznym.

Kalambury

Wszystkie hasła w grze były poświęcone oczom, w tym oczywiście ich ochronie. W grze wykorzystano takie hasła jak: gogle, ochrona oczu, urazy oczu, a także elementy humorystyczne.

Inne zaplanowane inicjatywy

Dodatkowo motyw oczu wykorzystany został jeszcze w takich działaniach jak:

 •  udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazu oka,
 •  postrzeganie rzeczywistości po alkoholu w zabawie z alko goglami,
 •  postrzeganie świata w stresie w czasie warsztatów,
 •  zwrócenie uwagi na składniki pokarmowe  ważne dla zdrowia oczu.

Wnioski

Przyjęta forma działań, jaką był „Dzień BHP” została pozytywnie odebrana przez pracowników. Tematyka ochrony oczu w czasie takiej imprezy:

 •  podkreślała znaczenie stosowania ochron oczu i wagę problemu dla pracodawcy,
 •  zorganizowanie zajęć z okulistą pozwoliło obalić mity na temat szkodliwości środków ochrony oczu,
 •  pracownicy, podwykonawcy i ich rodziny mogli obejrzeć zdjęcia obrazujące urazy oczu powstałe w wypadkach w zakładach Cemex.  Dzięki czemu przekonali się, że skala takich zdarzeń jest duża, a urazy czasami bardzo poważne,
 •  umożliwiła wskazanie pracownikom sposobów profilaktyki chorób oczu.