Dzień BHP w Browarze w Elblągu

 

Dzień BHP w Browarze w Elblągu

3.11.2014 r.

 

Kontynuując dobre praktyki w Browarze w Elblągu w dniu 3.11.2014 roku został zorganizowany po raz trzeci  „Dzień BHP”. Odbył się on w ramach Informacyjnej kampanii społecznej 2014 „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” – koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz kampanii informacyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy  „ Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.

 

Bardzo ważną rolę w promowaniu bezpiecznych metod pracy odgrywa Zarząd Grupy Żywiec, dla którego bezpieczeństwo pracownika to podstawowy element strategii firmy. Dlatego też w tym roku taką akcją zostały objęte wszystkie jednostki wchodzące w struktury Grupy Żywiec. Browar w Elblągu wdrożył już wiele dobrych praktyk, które są przykładem do naśladowania nie tylko w pozostałych browarach grupy Żywiec. Było to możliwe dzięki dużej świadomości oraz kulturze bezpieczeństwa prezentowanej przez pracowników. Hasło „BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY ZALEŻY TYLKO OD CIEBIE” jest w pełni respektowane, czego wynikiem jest ponad 600 dni pracy bez wypadku.

Skorzystano także z doświadczeń innych przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa. Zamiast tradycyjnych prezentacji zaprzyjaźnione firmy, tj. GRUPA LOTOS S.A., MICHELIN Polska S.A. oraz DEKORGLASS Działdowo S.A. przedstawiły dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz BHP.  Ponadto informację dotyczącą  sygnalizacji naruszeń prawa pracy przedstawił  Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Marek Wójciak. 

 

 

Pracownicy skorzystali z przygotowanych imprez towarzyszących. W ramach akcji  „Zdrowie na co dzień” można było przejść ćwiczenia pod okiem zawodowych  ratowników medycznych,  w zakresie postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia przy użyciu defibrylatora oraz fantoma,  wykonać badania profilowane w kierunku oceny ryzyka miażdżycy, funkcji nerek, narządów miąższowych oraz poznać prawidłową technikę mycia rąk, przedstawioną przez firmę Teamprevent. Natomiast w zakresie tematyki „Bezpieczeństwo w transporcie” przedstawiono symulację dachowania podczas wypadku (ćwiczenia praktyczne) i  pokazy zasad prawidłowego ładowania towaru na samochód oraz  zaprezentowano filmy instruktażowe dotyczące  skutków wypadków. Zaproszona firma „TOPSERW” zaprezentowała: prysznice i myjki do oczu, produkty I pomocy, szafki do przechowywania gaśnic, latarki Ex ATEX, narzędzia nieiskrzące, maty i wykładziny przemysłowe/wejściowe, osłony zabezpieczające oraz zabezpieczenia antypoślizgowe.

 

Dostępne były materiały z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa na budowach wydane przez Państwową Inspekcję Pracy, materiały dotyczące kampanii społecznych „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”  i „ Stres w pracy” z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB  oraz przesłane przez wydawnictwa fachowe czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka, Praca i zdrowie oraz  Przyjaciel przy pracy.

 

W „Dniu BHP” uczestniczyli pracownicy browaru oraz zaproszeni goście, między innymi: Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie – Marek Wójciak, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu – Eugeniusz Dąbrowski, Starszy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu – Tadeusz Kohel, Dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu – Marek Jarosz, Kierownik Higieny Pracy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu – Roland Bednarski oraz Prezes Zarządu LOTOS STRAŻ Sp. z o.o. – Pan Ireneusz Litwinowicz . Ogółem z seminarium w zakresie komunikacji, wystaw  środków i sprzętu BHP, badań profilowanych,  pokazów z zakresu udzielania I pomocy i bezpieczeństwa w transporcie skorzystało około 180 osób.

 

Dokumentacja fotograficzna