Działania Lyreco Polska SA

 

Działania Lyreco Polska SA

 • Realizacja celów kampanii: "Upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy" oraz "Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu budowania i rozwijania innowacyjności pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy":

1/ Program dla pracownikow i podwykonawców pt. "Świeć przykładem" - zgłaszanie przez pracowników lub podwykonawców dobrych praktyk w zakresie bhp stosowanych w pracy lub takich, które można zastoswać w przedsiębiorstwie

2/ Program dla pracownikow i podwykonawców pt. "Zgłoś zagrożenie" - zgłaszanie przez pracowników lub podwykonawców zagrożeń występujących w pracy lub takich, które mogą się pojawić.

Po sześciu miesiącach trwania programów nagrodzono w sumie zostało nagrodzonych 36 pracowników, w tym również podwykonawcy i zgłoszono 50 dobrych praktyk i 49 zagrożeń.

Ponadto w dniu 24 września 2013 r. zorganizowano „Dzień Ergonomii”. Program „Dnia Ergonomii” obejmował:

 • Prezentację poświęconą obowiązującym przepisom dotyczącym BHP na stanowiskach komputerowych oraz przerw w pracy.
 • Projekcję filmów na temat zasad ergonomii pracy przy komputerze:
  • „Prawidłowa pozycja przy komputerze”
  • „Ochrona oczu”
  • „Ochrona nadgarstków”
  • „Zasada dostępności”
  • „5 minut przerwy w pracy z komputerem”
 • Wystawę pt. „Jak zachować ergonomiczną pozycję podczas pracy".
 • Upowszechnienie wśród pracowników poradnika przygotowanego przez  specjalistę ds. ergonomii Medicover - zwraca uwagę na to co może Cię boleć,  dlaczego i jak usunąć przyczynę bólu.
 • Prezentacja plakatu CIOP-PIB „Homo computerus” na każdym piętrze.

W ramach kampanii zaplanowano ponadto zorganizowanie projektu „Ergonomia dla Sprzedaży”. Projekt obejmuje prezentacje dla przedstawicieli handlowych – ok. 400 osób w kilku modułach:

 1. O co prosi twój kręgosłup
 2. Ergonomia w samochodzie
 3. Praca z laptopem
 4. Dźwiganie
 5. Obcasy