Konferencja Skarżysko

 

Konferencja pt. „Dobrych praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w ciepłownictwie”

 

23 kwietnia 2015 r., Skarżysko-Kamienna

 

Konferencja zorganizowana przez Celsium Sp. z o.o. była przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli przedsiębiorstw. Zaproszono na nią także m.in. przedstawicieli lokalnych samorządów oraz spółdzielni mieszkaniowych, czyli podmiotów, które z kwestiami bezpieczeństwa pracy spotykają się na co dzień.

 

We wstępie do konferencji prezes Celsium Sp. z o.o. Pan Grzegorz Reluga przedstawił swoją spółkę. Następnie Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego mówiła o społecznej kampanii informacyjnej pn. „Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki BHP”. Celem kampanii jest współpraca, upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, wymiana dobrych praktyk.  Zaznaczyła, że obecnie istnieje wiele źródeł informujących o BHP, z których każdy chętny może skorzystać. Jednym z nich są również konferencje.

 

Prelegentami konferencji byli m.in. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Tomasz Barański zwracał uwagę na istotę wczesnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań prewencyjnych. Uczulał, że najistotniejsze w zapobieganiu wypadkom jest ograniczanie zagrożeń u źródła. W pierwszej kolejności trzeba zastosować środki ochrony zbiorowej, przed indywidualnymi. Ważne jest również, aby aktualizować działania w obliczu zmiany warunków na stanowisku pracy, a także weryfikować ocenę zagrożenia po zaistnieniu wypadków. Przedstawił również dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy  - najczęściej do wypadków dochodzi w małych firmach, a ulegają im pracownicy o krótkim stażu pracy. Marek Kosiba, również reprezentujący OIP w Kielcach, poinformował, że 70% wypadków to upadki z wysokości, najczęściej spowodowane zbyt dużym tempem pracy, naglącymi terminami. Aby im zapobiegać, należy przejść rzetelny instruktaż stanowiskowy i zastosować programy prewencyjne. Jan Kaproń z tej samej instytucji przedstawiał grafiki pokazujące najbardziej powszechne i rażące przykłady zaniedbań na placach budów z wykopami ziemnymi.  Najczęstsze nieprawidłowości to brak obudowania wykopów, brak zejść oraz składowanie urobku w nieodpowiednim miejscu .

 

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również o tym, jak powinien wyglądać profesjonalnie wykonany wykop ziemny. Temat ten został omówiony przez pana Marka Koprasa, prezesa zarządu spółki Kopras, która jest jednym z największych w Europie producentów szalunków do wykopów. Ta część konferencji odbyła się na terenie spółki Celsium. Zebrani mogli w praktyce obejrzeć rozwiązania stosowane przez producenta. Uczestnicy mogli zapoznać się także z obecnymi na rynku rozwiązaniami w zakresie ochrony osobistej. O sprzęcie zapobiegającym upadkom z wysokości, hełmach, rękawicach i obuwiu ochronnym mówili Marcin Jachowicz i Paulina Chęsy z Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB.

 

O dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa pracy referowali dwaj inni prelegenci. Paweł Strzelec, członek Sieci Ekspertów ds. BHP w Celsium, mówił o branży reprezentowanej przez swoją firmę, a Andrzej Warych z firmy Topserw o odpowiednim zabezpieczaniu maszyn i urządzeń podczas ich serwisowania.

 

Przygotowano na podstawie informacji http://skarzysko.info

 

Ściągnij program konferencji -    ściągnij