KONFERENCJA pn. „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy”

 

KONFERENCJA „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy”

5-6 marzec 2015 r., Mikorzyn k. Konina

 

Organizatorzy:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie
 • Centralny Ośrodek Szkolenia OSPSBHP w Kaliszu
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

     

„Dobrymi praktykami” z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być rozwiązania, które zostały wdrożone w praktyce, przyniosły wymierne korzyści w zakresie bezpieczeństwa pracy i mogą być zastosowane w różnych przedsiębiorstwach. Uczestnicy pierwszego przedsięwzięcia tegorocznej kampanii społecznej CIOP-PIB tj. konferencji pt. „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy”, która odbyła się w dniach 5-6 marca 2015 r. w Mikorzynie i w Koninie, wysłuchali prezentacji rozwiązań wdrożonych w praktyce oraz sami opracowywali projekty, który mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach, przynosząc wymierne korzyści w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

       

Jednym z celów kampanii społecznej pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” jest budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk bhp. Dla realizacji tego celu przedstawiciele przedsiębiorstw są zachęcani do prezentacji „dobrych praktyk”, promowania i upowszechnianie „dobrych praktyk” podczas spotkań, konferencji, warsztatów czy wizyt w przedsiębiorstwach. Podczas konińskiej konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw wysłuchali prezentacji „dobrych praktyk” dotyczących komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy, wzięli udział w warsztatach, podczas których przygotowali projekty kampanii dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz uczestniczyli w wizycie technicznej Hucie Aluminium w Koninie.

 

 


Przykłady „dobrych praktyk” z zakresu komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy zostały zaprezentowane przez przedstawicieli:

 1. Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp.j. (firma wytwarzająca grzejniki c.o., suszarki i grzałki elektryczne
 2. kaliskiego zakładu WINIARY (należącego do Nestlé Polska S.A. - producent wyrobów kulinarnych)
 3. ICOPAL S.A. ze Zduńskiej Woli (producent systemów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych)
 4. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. (produkcja, wprowadzanie na rynek i sprzedaż asortyment papierosów, tytoni, bibułek papierosowych, tubek papierosowych oraz cygar)
 5. Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej
 6. OXYLINE Sp. z o.o. z Pabianic.

Prezentacje dotyczące poszczególnych „dobrych praktyk” są dostępne na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie.

 

„Dobre praktyki” z zakresu komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie zaprezentowali także organizatorzy drugiego dnia konferencji, tj. Hucie Aluminium w Koninie. Przedstawiono narzędzia i działania służące komunikowaniu tej tematyki pracownikom, przedstawicielom firm zewnętrznych oraz gościom przedsiębiorstwa. Przestawiono także przykładowe filmy edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy, wykorzystywane podczas szkoleń z zakresu bhp.

 

 

Warsztaty w grupach

Podczas warsztatów w grupach uczestnicy konferencji samodzielnie przygotowali projekty kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Podczas pracy wykorzystywano także wskazówki zawarte w poradniku wydanym przez CIOP-PIB pt. Jak przygotować i przeprowadzić w przedsiębiorstwie kampanię dotyczącą bezpieczeństwa pracy 

 

 

Z doświadczeń osób zajmujących się promowaniem bezpieczeństwa pracy wynika, że organizacja takich działań jak kampanie społeczne z zakresu bezpieczeństwa pracy, wiąże się z koniecznością ich szczegółowego przemyślenia, dokładnego zaplanowania oraz mądrego podsumowania. Nie może ograniczać się jedynie do wyboru odpowiednich metod promocji, które powinno być jednym z etapów działań. Działania te powinny być dopasowane do poziomu wiedzy oraz możliwości percepcyjnych adresatów, ale także wynikać z założonych i przyjętych celów. Podczas konferencji zaproponowano, aby działanie takie realizowane według poniższego modelu:

 1. określenie potrzeb
 2. określenie celu działań
 3. wybór grupy adresatów
 4. określenie skali działań
 5. określenie klimatu działań
 6. wybór narzędzi i metod
 7. przygotowanie materiałów
 8. przygotowanie planu i harmonogramu działań
 9. zachęcenie do udziału
 10. przeprowadzenie działań
 11. ocena działań, podsumowanie, wyciągnięcie wniosków


Podczas wykładu wprowadzającego do warsztatów uczestnicy konferencji wysłuchali charakterystyki poszczególnych etapów przygotowania i realizacji kampanii, aby następnie przygotować samodzielne projekty. Przygotowano cztery projekty kampanii, które zostały zaprezentowane na zakończenie warsztatów:

 1. Kampania na rzecz zwiększenia stosowania ochronnych rękawic antyprzepięciowych (celem głównym kampanii był wzrost stosowania rękawic antyprzepięciowych wśród pracowników).
 2. Kampania pt. „Drabina przyjacielem przy pracy” (celem głównym kampanii było podniesienie bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem drabin oraz wzrost zaangażowania pracowników).
 3. Kampania pt. „Jestem świadomy i odpowiedzialny” (celem zaplanowanych działań było podniesienie świadomości kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podległych pracowników)
 4. Kampania pt. „Noś szelki, będziesz wielki” (Celem głównym zaplanowanych działań było uzyskanie prawidłowego korzystania z szelek ochronnych do pracy na wysokości).

 

 

 

Uzupełnienie wykładów i warsztatów przygotowanych przez organizatorów konferencji stanowiła wystawa z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, na której swoje produkty i usługi zaprezentowali: PRS Certyfikacja, AKALA FARAONE Sp. z o.o., Filter Serwice Sp. z o.o., Laboratorium GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. w Kaliszu, OXILINE Sp. z o.o., Iturri Poland Sp. z o.o., e-Specjalista, Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, TARBONUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Koninie.

 

Foto: Robert Kozela, Natalia Woźny

 

Program konferencji – ściągnij PDF