CELE KAMPANII

 

Cele kampanii:

 

  1. Budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk bhp.

  2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

  3. Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

 

Przykładowe formy realizacji celów kampanii:

  1. Organizowanie spotkań dla przedstawicieli przedsiębiorstw w celu prezentowanie przykładów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy.
  2. Organizowanie wizyt technicznych w przedsiębiorstwach i prezentowanie przykładów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy.
  3. Organizowanie konferencji, seminariów oraz innych przedsięwzięć służących wymianie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy.
  4. Upowszechnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez ich zgłaszanie do konkursów.
  5. Upowszechnianie informacji na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy, w formie referatów, artykułów, wykładów, prezentacji multimedialnych i publikacji na stronach internetowych.
  6. Inne, autorskie przedsięwzięcia partnerów kampanii, związane z realizacją celów kampanii.