Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie
Absolwentów

 

Stowarzyszenie zrzesza Absolwentów, którzy ukończyli Studia Podyplomowe w zakresie "Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy" prowadzone z udziałem CIOP-PIB.

zobacz więcej "

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "