Przydatne linki edukacyjne

 


Przydatne linki edukacyjne:

 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła - strona internetowa Zachodnipomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie

 

www.schoolnet.ca - kanadyjska szkoła internetowa

 

BHP w szkole - strona internetowa CIOP-PIB  

 

www.who.int - strona  WHO , Światowej Organizacji Zdrowiawww.osha.gov -  strona internetowa amerykańskiej instytucji rządowej zajmującej się problemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

www.ilo.org- strona  Międzynarowej Organizacji Pracy (ILO)www.iapa.on.ca - Kanadyjskie Towarzystwo Ergonomii Przemysłowej

 

www.yworker.com - strona Programu Ochrony Młodych Pracowników

 

www.ergoweb.com - Witryna domowa "ErgoWeb"

 

www.cdc.gov/niosh/homepage.htm - National Institute of Occupatonal Safety and Health

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "