LISTA AUTORÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH "KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

LISTA AUTORÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I-III

 • Gralak Andrzej
 • Kozioł Dorota
 • Mierzbiczak Magdalena
 • Pikor Barbara
 • Rzeźniczak Ryszard

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VI

 • Brzozowski Henryk
 • Grzesik Dariusz
 • Kochanowska-Dymitko Elżbieta
 • Maj Ireneusz
 • Rybałtowska Dorota
 • Stelmaszuk Ewa

PODSTAWOWA klasy VII-VIII

 • Chudowolski Leszek
 • Karweta Teresa
 • Kotarski Roman
 • Mastek Kazimierz

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 • Czyż Mieczysław
 • Gąsiorowski Marek
 • Jucha Ferdynand
 • Kanas Jacek
 • Kobza Adrian
 • Marciszewski Tadeusz
 • Mirzejowski Jan
 • Stanulewicz Zdzisława
 • Stolarek Marian
 
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "