Książki

 

Jonizacja powietrza w środowisku pracy
- Z. J. Grabarczyk

Celem monografii jest przystępne ukazanie złożonej problematyki środowiska jonów lekkich w odniesieniu do wnętrza budynków biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: historię, dziedziny, mechanizmy powstawania, ewolucji i zaniku jonów, stan badań nad potencjalnym wpływem jonizacji na organizm człowieka, miernictwo stężenia jonów, metody zapobiegania degradacji środowiska jonowego pomieszczeń, a także omówiono efektywność jonizatorów w oczyszczaniu powietrza.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 195
ISBN: 83-87354-66-X
Rok wydania: 2000