Wyznaczanie energii zgromadzonej w polu elektrostatycznym

 

Wyznaczanie energii zgromadzonej w polu elektrostatycznym

 

BEZPIECZNIEJ_NM_ES_program_energia

 

 

WYNIK

 

 

(c) 2017 CIOP-PIB


Program pozwala na wyznaczenie energii zgromadzonej w polu elektrostatycznym naelektryzowanych obiektów. Wielkościami niezbędnymi do obliczenia energii są: pojemność układu obiektów C oraz różnica potencjałów pomiędzy obiektami U. Wartość wyznaczonej energii W wyświetlana jest poniżej danych wejściowych.

 

Obsługa programu:

W odpowiednich polach programu należy podać wartość pojemności układu naelektryzowanych obiektów C oraz różnicy potencjałów pomiędzy nimi U, a następnie nacisnąć myszą klawisz Przelicz.