Dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego

 

Dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego Hk(f) i indukcji magnetycznej Bk(f) oraz dozy dopuszczalne wyrażone odnośnie do natężenia pola magnetycznego DdH(f) i do indukcji magnetycznej DdB(f) - na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie NDN [bibliografia] oraz PN-T-06580:2002 [bibliografia].

Oprócz ww. wartości granicznych dotyczących pola elektrycznego ustalono wartości graniczne ustalone dla pola magnetycznego [tab.1].

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także