Drgania mechaniczne
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconemu zagrożeniom DRGANIAMI MECHANICZNYMI.


Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem drgań mechanicznych w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z drganiami i skutki narażenia na drgania dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do drgań, źródła drgań, zasady oceny narażenia na drgania wraz z przedstawieniem podstawowych wielkości charakteryzujących drgania w środowisku pracy i sposobów oceny ryzyka zawodowego oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.


Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniamidrganiami, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz ustaw i rozporządzeń odnoszących się do drgań oraz wykaz norm stosowanych w ocenie i zwalczaniu zagrożeń drganiami.


W dziale znajduje się ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do szkoleń poświęconych zagrożeniom drganiami, w tym do samokształcenia, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń drganiami.

 

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń drganiami i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy)  lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z drganiami i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach występowania drgań.

 

Autorzy: dr inż. Piotr Kowalski, mgr inż. Jacek Zając, mgr inż. Małgorzata Rejman, dr inż. Leszek Morzyński, dr inż. Paweł Górski

 

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2021