DRGANIA MECHANICZNE - Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

 

Materiały szkoleniowe nt. drgań 

Autor: dr inż. Piotr Kowalski
2020 r.

Materiały informacyjne nt. drgań - ulotka 

Autorzy: dr inż. Piotr Kowalski, mgr inż. Jacek Zając
2020 r.

 

Drgania mechaniczne w środowisku pracy - prezentacja 

Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, mgr inż. Paweł Górski, dr inż. Piotr Kowalski,

mgr inż. Jacek Zając, mgr inż. Małgorzata Rejman
2020 r.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także