Wyznaczanie wartości sumy wektorowej przyspieszeń drgań

 

Wyznaczanie wartości sumy wektorowej skutecznych ważonych przyśpieszeń drgań


 

 

Program umożliwia wyznaczenie sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań ahv.

W głównej części okna programu znajduje się układ współrzędnych, na którego osiach umieszczono wartości skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań ahwx, ahwy, ahwz (oznaczone w programie odpowiednio: a_hwx, a_hwy, a_hwz). Wyznaczona wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań (ozn.: a_hv) wyświetlana jest w formie liczbowej w górnej części okna programu oraz w formie graficznej w postaci czerwonej linii wrysowanej w układzie współrzędnych

 

Obsługa programu:

 

Wartość przyspieszenia dla zmienianego aktualnie kierunku drgań wyróżniona jest kolorem zielonym. Zmiana kierunku realizowana jest  za pomocą klawiszy W i A. Wartość skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań dla wybranego (oznaczonego kolorem zielonym) kierunku ustala się za pomocą klawiszy S i D.

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także