Nielaserowe promieniowanie optyczne
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom NIELASEROWYM PROMIENIOWANIEM OPTYCZNYM.


Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem nielaserowego promieniowania optycznego w środowisku pracy, w szczególności: źródła nielaserowego promieniowania optycznego, skutki narażenia organizmu człowieka na nielaserowe promieniowanie optyczne, zagrożenia związane z oddziaływaniem nielaserowego promieniowania optycznego w środowisku pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do nielaserowego promieniowania optycznego, wielkości charakteryzujące nielaserowe promieniowanie optyczne w środowisku pracy i zasady oceny narażenia na takie promieniowanie oraz identyfikacji zagrożeń nielaserowym promieniowaniem optycznym, oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.


Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami nielaserowym promieniowaniem optycznym, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz przepisów odnoszących się do nielaserowego promieniowania optycznego oraz wykaz norm stosowanych w jego ocenie.


W dziale zamieszczono ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do samokształcenia w podstawowym zakresie na temat nielaserowego promieniowania optycznego, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń związanych z nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy.

 

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń nielaserowym promieniowaniem optycznym i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy)  lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z nielaserowym promieniowaniem optycznym i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach występowania tego promieniowania.


Autorzy: dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak

 

Ostatnia aktualizacja 26.12.2020 r.