Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

 


NIELASEROWE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE - Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne
 
 

Nielaserowe promieniowanie optyczne w środowisku pracy - materiały szkoleniowe 

Autorzy: dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak
2020 r.

Nielaserowe promieniowanie optyczne w środowisku pracy - prezentacja 

Autorzy: dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak
2020 r.