Narzędzia komputerowe
 

 

Narzędzia komputerowe wspomagające ocenę zagrożeń nielaserowym promieniowanem optycznym w środowisku pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego, umożliwiające:

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także