Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

 

 

Hałas w środowisku pracy - materiały szkoleniowe

Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, dr inż. Paweł Górski, mgr inż. Grzegorz Szczepański
2017 r.

Hałas w środowisku pracy - prezentacja
Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, drinż. Paweł Górski, mgr inż. Grzegorz Szczepański
2017r.

 

Materiały informacyjne nt. hałasu - ulotka
 Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, drinż. Paweł Górski
 2017 r.

 

Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania - materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Emil Kozłowski,
2013 r.

 

Hałas impulsowy. Stosowanie ochronników słuchu - materiały informacyjne
Autor: dr inż. Rafał Młyński,
2013 r.

Profilaktyka w zakresie ograniczania na hałas w pojazdach uprzywilejowanych - materiały informacyjne
Autor: dr inż. Leszek Morzyński,
2015 r.

System do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu - materiały informacyjne

Autor:  mgr inż. Paweł Górski
2013 r.

Wytyczne odnośnie zasad adaptacji akustycznej pomieszczeń stosowanych przy nauczaniu muzyki w celu obniżenia poziomu dźwięku docierającego do nauczycieli
Autor: mgr inż. Emil Kozłowski,
2013 r.

System zdalnego nadzoru prawidłowego użytkowania nauszników przeciwhałasowych - materiały informacyjne
Autor: dr inż. Leszek Morzyński,
2013 r.

Aktywny ochronnik słuchu sterowany algorytmem o stałych parametrach ustalanych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego - materiały informacyjne 
Autor:  mgr inż. Paweł Górski
2013 r.

Aktywne układy dźwiękochłonno-izolacyjne - materiały informacyjne
Autorzy: mgr inż. Tomasz Krukowicz, dr inż. Leszek Morzyński,
2013 r.

 

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także