Wyznaczanie równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego


Wyznaczanie równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego


Program umożliwia wyznaczenie równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego, Leq,Te (ozn. L_eq,Te) w przypadku gdy dla każdego półgodzinnego przedziału czasu można określić wartość poziomu ciśnienia akustycznego Lp (ozn. L_p).

Obsługa programu: Wartości równoważnych poziomów ciśnienia akustycznego w poszczególnych przedziałach czasu ustala się za pomocą klawiszy ze W oraz S (aktualnie ustawiany poziom na wykresie oznaczony jest kolorem zielonym). Zmiana przedziału czasu, dla którego wprowadzana jest wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego odbywa się za pomocą klawiszy A i D. Przedziały czasu oznaczone symbolem x nie są uwzględniane w obliczeniach i muszą być włączane kolejno.