Zagrożenia i skutki narażenia
 
WPŁYW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Energia akustyczna hałasu ultradźwiękowego propagującego się w powietrzu może wnikać do ciała człowieka zarówno przez narząd słuchu jak i całą powierzchnię ciała. W rzadszych przypadkach ultradźwięki niskich częstotliwośći mogą wnikać również do organizmu człowieka z pominięciem ośrodka powietrznego, np. przez bezpośredni kontakt ze źródłem ultradźwięków.
 
Docierając do organizmu człowieka hałas ultradźwiękowy może niekorzystnie wpływać na stan i funkcjonowanie zarówno narządu słuchu jak i innych narządów i układów człowieka (m.in. narządu przedsionkowego, układu krążenia, układu nerwowego).
 
Określenie wpływu hałasu ultradźwiękowego na słuch człowieka jest trudne ze względu na towarzyszący mu najczęściej w warunkach przemysłowych hałas słyszalny. Utrudnia to rozróżnienie skutków wywoływanych przez te dwa rodzaje hałasu. Wyniki prowadzonych dotychczas badań prezentowanych w literaturze przedmiotu, w tym przeanalizowane i omówione w [Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Augustyńska D., Kameduła M., Hałas ultradźwiękowy. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2(28), str. 55-88.] wskazują na występowanie skutków słuchowych oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na człowieka. Zjawisko to występuje pomimo, że składowe hałasu ultradźwiękowego o częstotliwościach powyżej 16-20 kHz nie wywołują u człowieka wrażeń słuchowych. Uważa się, że jest to spowodowane zjawiskami nieliniowymi powstającymi w strukturach ucha i powstającymi na ich skutek subharmonicznymi składowych ultradźwiękowych (czyli dźwięków o częstotliwościach stanowiących ułamek częstotliwości składowej ultradźwiękowej).
 
Raportowany w literaturze negatywny wpływ hałasu ultradźwiękowego na znajdujący się w strukturach ucha wewnętrznego narząd przedsionkowy  może objawiać się takimi zaburzeniami jak: bóle i zawroty głowy, ucisk w skroniach, zaburzenia równowagi, nudności, zmęczenie. Do omawianych w publikacjach z badań skutków pozasłuchowego oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka należą również zmiany czynnościowe o charakterze wegetatywno-naczyniowym (wpływ na układ nerwowy i krążenia).