Hałas ultradźwiękowy
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom HAŁASEM ULTRADŹWIĘKOWYM.

Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z hałasem ultradźwiękowym i skutki narażenia na ten rodzaj hałasu dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do hałasu ultradźwiękowego, źródła hałasu ultradźwiękowego, zasady oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy wraz z przedstawieniem podstawowych wielkości charakteryzujących hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy i sposobów oceny ryzyka zawodowego oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami hałasem ultradźwiękowym, wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz ustaw i rozporządzeń odnoszących się do hałasu ultradźwiękowego oraz wykaz norm stosowanych w ocenie i zwalczaniu zagrożeń hałasem ultradźwiękowym.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń hałasem ultradźwiękowymi niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy)  lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z hałasem ultradźwiękowym i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach występowania hałasu ultradźwiękowego.

Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, dr hab. inż. Dariusz Pleban, dr inż. Jan Radosz, dr hab. inż. Witold Mikulski, Aliakasndra Shmyk

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022