Źródła ekspozycji

 

ŹRÓDŁA EKSPOZYCJI NA NIEKORZYSTNE WARUNKI MIKROKLIMATU W ŚRODOWISKU PRACY

 

Większość pracowników narażonych na pracę w niekorzystnych warunkach mikroklimatu była zatrudniona w sektorze prywatnym (rys. 1) [Warunki pracy w 2019 r. GUS, Warszawa 2020].

 

 

BEZPIECZNIEJ_NE_Mikroklimat_zrodla_zagrozeni_wlasnosc_w2019

 

Rys. 1. Procentowy podział zatrudnionych pracowników w mikroklimacie zimnym oraz gorącym w sektorach publicznym i prywatnym [Warunki pracy w 2019 r. GUS, Warszawa 2020]

 

 

Najwięcej osób narażonych na mikroklimat gorący zatrudnionych było w sektorach: górnictwo i wydobywanie (45%), przetwórstwo przemysłowe (43%), oraz budownictwo 78%) (rys. 2). W przypadku mikroklimatu zimnego, najwięcej osób zatrudnionych było w sektorach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (44%), przetwórstwo przesyłowe (37%), budownictwo (6%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6%) (rys. 2).

 

 

BEZPIECZNIEJ_NE_Mikroklimat_zrodla_zagrozeni_sektorami_w2019

 

Rys. 2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia mikroklimatem w podziale na poszczególne sektory [Warunki pracy w 2019 r. GUS, Warszawa 2020]

 

Pomimo istnienia przepisów prawa oraz rozpropagowanej wiedzy na temat oceny i możliwości redukcji zagrożeń mikroklimatem w środowisku pracy, nadal dochodzi do ich występowania. W 2019 r. zlikwidowano lub ograniczono ponad 12,2 tys. zagrożeń w mikroklimacie gorącym i ponad 4,4 tys. zagrożeń w mikroklimacie zimnym (rys. 3).

 

 

BEZPIECZNIEJ_NE_Mikroklimat_zrodla_zagrozenia_zlikwidowane_ujawnione_w2019

 

Rys. 3. Liczba zagrożeń mikroklimatem zlikwidowanych/ograniczonych oraz ujawnionych w 2019 r. [Warunki pracy w 2019 r. GUS, Warszawa 2020]

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także