Literatura uzupełniająca

 

  • Gwódź B. Człowiek w środowisku wielkoprzemysłowym i elementy ergonomii. W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
  • Marszałek A.: Wskaźnik stresu cieplnego stosowany przy ocenie środowiska gorącego - kierunki rozwoju, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, 7(131)/2005
  • Kaciuba H. Termoregulacja. W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001.