Mikroklimat
 
Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom, w środowisku pracy, czynnikiem fizycznym jakim jest MIKROKLIMAT ZIMNY ORAZ GORĄCY.
 
Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z wpływem niekorzystnych warunków mikroklimatu w środowisku pracy na organizm człowieka, w szczególności: skutki wynikające z wpływu niekorzystnych warunków mikroklimatu na organizm człowieka, zagrożenia związane z mikroklimatem środowiska pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do mikroklimatu, wielkości charakteryzujące mikroklimat w środowisku pracy i zasady oceny ryzyka zawodowego w mikroklimacie zimnym oraz gorącym oraz identyfikacji zagrożeń mikroklimatem, jak również najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.
 
Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z mikroklimatem, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz przepisów odnoszących się do mikroklimatu oraz wykaz norm stosowanych w jego ocenie.

W dziale zamieszczono ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do samokształcenia w podstawowym zakresie dotyczącym niekorzystnego wpływu mikroklimatu na organizm człowieka.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń mikroklimatem i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy)  lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z mikroklimatem i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach niekorzystnego mikroklimatu.

Autor: dr inż. Magdalena Młynarczyk

Ostatnia aktualizacja:03.01.2022 r.