Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego systemu wspomagania szkolenia operatorów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) do efektywnej i bezpiecznej pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń rud miedzi (VRMine)

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i KGHM Polska Miedź S.A. pn. „CuBR” polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych

 

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego systemu wspomagania szkolenia operatorów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) do efektywnej i bezpiecznej pracy
w podziemnych wyrobiskach kopalń rud miedzi (VRMine)”

 

Dofinasowanie: 

3 583 425,00 zł (w tym CIOP-PIB: 671 550,00 zł)   

Całkowita wartość:  

8 938 420,73 zł (w tym CIOP-PIB: 1 343 100 zł) 

Termin realizacji: 

1.07.2017 – 30.09.2021

 

Opis projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie i umożliwienie wdrożenia innowacyjnej metody wirtualnego szkolenia operatorów samojezdnych maszyn górniczych (SMG), ładowarek oraz wozów wiertniczych i kotwiących, do efektywnej i bezpiecznej pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń rud miedzi. Przedmiotowa metoda umożliwi symulowanie zagrożeń, które występują lub mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach pracy oraz trening właściwego zachowania operatora w celu uniknięcia skutków występujących zagrożeń.

Pośrednim celem projektu jest poprawa efektywności firmy KGHM Polska Miedź S.A. poprzez ograniczenie kosztów eksploatacji maszyn górniczych, skrócenie trwania czynności technologicznych oraz stworzenie narzędzi umożliwiających lepsze wyszkolenie operatorów, co powinno się przełożyć na lepszy stan techniczny maszyn i zmniejszenie ich awaryjności, a w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności firmy. Planowane jest przygotowanie symulatorów ładowarki, samojezdnego wozu wiercącego i samojezdnego wozu kotwiącego.

Projekt realizowany jest w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A.
na podstawie umowy nr CuBR/III/9/NCBR/2017 z dnia 29.05.2017 r. zawartej z NCBR oraz umowy nr KGHM-BZ-U-0223-2017 z dnia 13.07.2017 r. zawartej z KGHM Polska Miedź S.A.

Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider projektu), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Lubin, NORDCOM Sp. z o.o., Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.

 Okres realizacji: 01.07.2017 – 30.09.2021