PATENTY ZŁOŻONE

 

 

złożone do UP wnioski o udzielenie patentów na wynalazki

 

Nr zgłoszenia

rok złożenia w UP

tytuł/tematyka

P.433031

2020

dot. wentylacji wywiewnej

P.432424

2020

dot. systemów ostrzegawczych

P.431975

2019

dot. wytwarzania elastomerów

P.431931

2019

dot. środków ochrony indywidualnej głowy

P.431930

2019

dot. środków ochrony indywidualnej oczu

P.431669

2019

dot. uniepalnienia żywic

P.431188

2019

dot. wytwarzania kompozytów

P.430022

2019

dot. drgań mechanicznych

P.429118

2019

Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego kompozytu polimerowego oraz głowica włóknotwórcza do wytwarzania wielofunkcyjnego kompozytu polimerowego

P.426677

2018

Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności i emisji dymu oraz zastosowanie difosforanu histydyny jako uniepalniacza do otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności i emisji dymu

P.421848

2017

Czujnik elektrostatyczny i sposób wykrywania zmian potencjału elektrostatycznego

P.418842

2016

Aktywny filtr optyczny o zmiennej charakterystyce transmisji
w zakresie widzialnym

P.418502

2016

Urządzenie do lokalnego chłodzenia/grzania człowieka

P.414143

2015

Chemirezystrorowy czujnik par i gazów substancji organicznych