Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Działania OSPS BHP Opole w ramach kampanii

1.    Konkurs plastyczno-fotograficzny „Aktywni w pracy, aktywni poza pracą w dobie pandemii”

 

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:

 • Promowanie aktywności fizycznej w pracy i poza pracą.
 • Promowanie zdrowia w pracy.
 • Promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy.
 • Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy.
 • Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Profilaktyka zdrowia oraz aktywności fizycznej w miejscu pracy i poza nią.
 • Profilaktyka zdrowia w pracy w czasach pandemii.
 • Choroby cywilizacyjne związane z brakiem aktywności fizycznej.
 • Organizacja stanowisk do pracy zdalnej.


UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogą wziąć: zawodowcy, amatorzy, osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za zgodą rodziców.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: plakat oraz zdjęcie.

 

2.    Seminarium „Aktywni w pracy, aktywni poza pracą – dobre praktyki”

 

Celem seminarium jest prezentacja:

 • prezentacja zakładów pracy – promocja aktywności fizycznej pracowników
 • prezentacja zagrożeń dla pracowników wynikających z monotonii pracy, braku aktywności fizycznej


3.    70 szczytów na 70-lecie CIOP – OSPSBHP Opole zdobywa polskie góry

 

Wyzwanie nr 1 dla członków OSPSBHP Opole.
Celem jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez poznawanie uroków polskich gór. Począwszy od dnia 01 lipca 2020r. do końca kampanii członkowie OSPSBHP Opole zdobędą 70 szczytów w różnych pasmach gór Polski dla uczczenia 70 rocznicy powstania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy zrobiona na szczycie, z drogowskazem z nazwą góry. Zdjęcie z podaniem daty i trasy przejścia przesyłamy do koordynatora akcji: r.pych@o2.pl.
Po zakończeniu każdego miesiąca na stronie Fb będziemy publikować aktualne dane dotyczące realizacji wyzwania.
Dla najaktywniejszych uczestników wyzwania – nagrody niespodzianki.

4.    Ruch to zdrowie  – tyle kilometrów ile dni istnieje OSPSBHP Opole (20 lat)

 

Wyzwanie nr 2 dla członków OSPSBHP Opole.
Celem jest promocja aktywności ruchowej w czasie wolnym w różnych formach (spacery, bieganie, turystyka górska, rolki, jazda na rowerze itp.. Począwszy od dnia 01 lipca 2020r. do końca kampanii członkowie OSPSBHP Opole zdobędą 7300 punktów dla uczczenia 20 rocznicy powstania OSPSBHP Oddział w Opolu.
Zasady punktacji:

 • 1 km spaceru – 1 pkt
 • 1 km biegu – 2 pkt
 • 2 km jazdy rowerem lub na rolkach – 1 pkt
 • turystyka górska punktowana zgodnie z zasadami dla GOT PTTK (1 km trasy – 1 pkt + 100 m przewyższenia – 1 pkt)

Potwierdzeniem dystansu do punktacji jest: dane z aplikacji, fotografie z trasy z jej opisem, skan strony z książeczki PTTK z potwierdzeniem przebytego szlaku. Potwierdzenia przesyłamy do koordynatora akcji: r.pych@o2.pl.
Po zakończeniu każdego miesiąca na stronie Fb będziemy publikować aktualne dane dotyczące realizacji wyzwania.
Dla najaktywniejszych uczestników wyzwania – nagrody niespodzianki.

5.    Akcja informacyjna na Fb „Aktywna sobota”

W ramach akcji informacyjnej będziemy przedstawiać możliwości różnorodnej aktywności fizycznej dla pracowników, jednocześnie promując region naszego województwa.
Będziemy także przedstawiać stan realizacji podjętych wyzwań (70 szczytów na 70-lecie CIOP i „Biegajmy razem i nie tylko” oraz relacje z najciekawszych akcji w ramach wyzwań.

Dzialania OSPS Opole

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.