Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Cele kampanii

 

CELE KAMPANII

 

  1. Promowanie zdrowia w miejscu pracy.

  2. Promowanie aktywności fizycznej w pracy oraz w drodze do i z pracy.

  3. Promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy.

  4. Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy.

  5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.

 

 

Wyróżnienie w 14. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Praca a czas wolny”
(autor: Eugeniusz Skorwider)

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.