Kontakt
Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratoria Tech-Safe-Bio  -  Budynek B
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16


zapraszamy od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00 

! Prosimy o telefoniczne umówienie się na badania !
tel. (22) 623 32 30,  623 32 05, lukap@ciop.pl