Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
PW/CE/OZ-14/2021 2021-10-26; "Druk wydawnictw” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 26.10.2021 r.

Nr sprawy: PW/CE/OZ-14/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej