Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-8/2017, 2017-08-23, Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

Warszawa, dnia 23.08.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-8/2017

Nr ogłoszenia: 575763-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania