Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-8/2016, 2016-10-25; Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 25.10.2016 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-8/2016

Nr ogłoszenia: 329873 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania