Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TAZP-58/2015, 2015-10-09; Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów pomiarowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę przyrządów pomiarowych

Warszawa, dnia 09.10.2015 r.

Nr sprawy: TAZP-58/2015

Nr ogłoszenia: 147989 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania