Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-51/2015; 30.07.2015 r.; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę urządzeń medycznych.

Warszawa, dnia 30.07.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-51/2015

Nr ogłoszenia: 2015/S 148-273135

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Informacja o wyniku postępowania