Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-49/2015; 28.07.2015 r. Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów pomiarowych.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę przyrządów pomiarowych

Warszawa, dnia 28.07.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-49/2015

Nr ogłoszenia: 111909 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców (1)
Informacja o wyniku postępowania