Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-36/2015, 2015-06-16; Przetarg nieograniczony na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

Warszawa, dnia 16.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-36/2015

Nr ogłoszenia: 88083 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania